Vacatures

Vr 07 februari 2020

C.C. Elckerlyc is hét toonaangevende culturele centrum in de regio Midden-Brabant. Ondernemerschap, gastvrijheid en laagdrempeligheid hebben in de afgelopen zeven jaar geleid tot een eigentijdse en proactieve organisatie.

Het bestuur van Stichting Elckerlyc is (uiterlijk) per 1 juni 2020 op zoek naar een

Algemeen manager (1.0 fte)

Een dag bij Elckerlyc beleef je als algemeen manager nooit hetzelfde. Je dagelijkse taken zijn gevarieerd. Je geeft leiding aan een horecateam waarin gedreven medewerkers en vrijwilligers hun taken uitvoeren. Zoveel mogelijk problemen lossen zij zelf op, tenzij ze hierbij om hulp vragen. 
Het veelzijdige gebouw én de enorme hoeveelheid aanvragen vanuit het Hilvarenbeekse verenigingsleven, organisaties, maatschappelijke instellingen en andere betrokkenen vraagt om een scherpe logistieke blik en handeling, om zodoende zoveel mogelijk gebruikers hun doelen te laten verwezenlijken. Want dat is immers het belangrijkste doel van het Elckerlyc-team: het de bezoekers én gebruikers van het prachtige gebouw zo goed mogelijk naar de zin maken, zodat ze samen in de Hilvarenbeekse samenleving een ontmoetings- en ontwikkelplek vinden, waarin hun dromen en doelen werkelijkheid worden. 

Vanuit de functie algemeen manager van Elckerlyc ben je tevens directeur van de Elckerlyc Horeca B.V. die eigendom is van de Stichting Elckerlyc en waarin alle horeca-activiteiten zijn ondergebracht. Je maakt deel uit van de programmacommissie waarin je samen met een klein team verantwoordelijk bent voor de samenstelling van een aansprekend theaterprogramma voor de inwoners van Hilvarenbeek. 

Welke eigenschappen verwachten wij van een algemeen manager?

 • Commercieel en resultaatgericht;
 • Consistent en duidelijk;
 • Proactief en ondernemend;
 • Kan creatief, strategisch en tactisch denken en werken;
 • Inspirerend;
 • Verbindend;
 • Representatief;
 • Een uitstekend gastheer;
 • Kan delegeren;
 • Empathisch en benaderbaar, voor personeel, gasten en vrijwilligers;
 • Overal in de organisatie zichtbaar;
 • Dicht bij de Hilvarenbeekse gemeenschap en het verenigingsleven;
 • Bereid om waar nodig de handen uit de mouwen te steken;
 • Open-minded voor alle nieuwe maatschappelijke, culturele, maar ook technische ontwikkelingen;

Stichting Elckerlyc verlangt:

 • Een afgeronde hbo-opleiding;
 • Ervaring met organisatiemanagement;
 • Ervaring in een leidinggevende functie;
 • Ervaring met ondernemerschap;
 • Horeca-ervaring;
 • Financieel inzicht;
 • Uitstekende sociale vaardigheden;

De eerste gespreksrondes vinden plaats op 2, 3 en 4 maart tussen 16.00 – 19.00 uur. De tweede gesprekronde vindt plaats op 9 en 10 maart tussen 16.00 – 19.00 uur

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure en staat gepland op 17 maart a.s.
Beloning, salariëring en inschaling is marktconform.

Uw reactie stuurt u uiterlijk 23 februari per e-mail naar: vacature@elckerlyc.nu

Wilt u meer informatie over de vacature en de procedure, dan kunt u contact opnemen met Frans Bruinsma, lid dagelijks bestuur van de stichting: 06 53 94 98 95.

Stichting Elckerlyc is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Cultureel Centrum in Hilvarenbeek. Dit centrum is gehuisvest in een prachtig, modern en multifunctioneel gebouw midden in Hilvarenbeek. Het is een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een ontmoetingsplek voor een groot aantal maatschappelijke partners, diverse verenigingen en organisaties, vrijwilligers, cultuurliefhebbers en vele anderen om een eigen boodschap uit te dragen. Van september tot en met juni draagt Stichting Elckerlyc ook zorg voor een uitgebreid cultureel programma (toneel, film, muziek, dans etc.).

Stichting Elckerlyc bestaat inmiddels bijna 7 jaar en is met een relatief klein aantal beroepskrachten uitgegroeid tot een financieel gezonde, professionele, proactieve en eigentijdse onderneming. De respectvolle, nauwe relatie met de gemeente Hilvarenbeek is daarbij onmisbaar. Stichting Elckerlyc wil dit alles bestendigen én doorgroeien naar een nog eigentijdsere invulling van haar maatschappelijke opdracht.

Functieomschrijving algemeen manager C.C. Elckerlyc


Algemene kenmerken
De algemeen manager is onder verantwoording van het bestuur belast met de dagelijkse leiding van C.C. Elckerlyc en neemt hierbij de beleidskaders op het gebied van financiën, personeel, horeca, facilitaire dienst en programmering in acht. Bovendien is de algemeen manager tevens directeur van de Elckerlyc Horeca B.V., die in eigendom is van de Stichting Elckerlyc.

Doel van de functie
Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de stichting en het waarborgen dat de dienstverlening van het cultureel centrum op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen. De algemeen manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch en strategische beleid. Hij presenteert zich zowel intern als extern als vertegenwoordiger van Elckerlyc en treedt op als gastheer. 

Organisatorische positie
De algemeen manager ressorteert hiërarchisch onder het stichtingsbestuur.

Taken:

Medewerkers aansturen

 • Geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers en vrijwilligers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig;      
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de organisatie, signaleert trainingsbehoeften, zorgt dat medewerkers getraind worden en voert wervings- en selectiegesprekken; 
 • Houdt ontwikkelgesprekken met de medewerkers;
 • Houdt beoordelingsgesprekken met de medewerkers. 

Beleid voorbereiden

 • Draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische en tactische beleid; 
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot cultuur en maatschappij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en beleid; 
 • Vertaalt het strategische beleid naar specifieke doelstellingen voor de stichting en voert dit uit;
 • Stelt jaarlijkse- en meerjarige beleidsplannen op en de daaruit voortvloeiende voortgangrapportages.

Processen interne organisatie faciliteren

 • Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en koopt hiertoe materiële voorzieningen en middelen in; 
 • Rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang van relevante onderdelen en van de bedrijfsvoering binnen de stichting; 
 • Lost zo nodig calamiteiten op; 
 • Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen.

Financiële doelstellingen behalen

 • Stelt de begroting op van zowel de Stichting Elckerlyc als van Elckerlyc Horeca B.V. en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van Stichting Elckerlyc;
 • Bewaakt het budget van de organisatieonderdelen en onderneemt actie bij dreigende tekorten;
 • Rapporteert elk kwartaal aan het bestuur van de stichting;
 • Onderhoudt interne en externe werkcontacten.

Profiel van de functie 

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van de horecasector en van aan horeca-gerelateerde zaken;
 • Feeling voor en enige kennis van de sociaal maatschappelijke en culturele sector; 
 • Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, en kwaliteitsbeleid;
 • Kennis van financiële bedrijfsvoering.

Specifieke functiekenmerken 

 • Een uitstekend gastheer;
 • Is tijdens (grote) evenementen aanwezig op de werkvloer;
 • Een ondernemende, commerciële en resultaatgerichte houding en vaardigheden;
 • Goede sociale vaardigheden in het kader van leiding geven aan en samenwerken met medewerkers en vrijwilligers. Motiveren, coachen en instrueren zijn hierbij van belang; 
 • Zichtbaar, bereikbaar en benaderbaar voor de grote diversiteit aan doelgroepen die aan Elckerlyc verbonden zijn;
 • Managementvaardigheden voor het operationeel leidinggeven en aansturen van de stichting; 
 • Managementvaardigheden voor het organiseren van en leiding geven aan de horeca van Stichting Elckerlyc, ondergebracht in de Elckerlyc Horeca B.V.;
 • Open-minded, proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid; 
 • Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen; 
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het maken en operationeel vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contacten met in- en externe contactpersonen. 

© Cultureel Centrum Elckerlyc